Con Spirito: THE Band of Gold!

brieghoofd

Con Spirito bestaat 50 jaar en dat is een ieder vast niet ontgaan. We trapten het jaar al af met een geslaagde nieuwjaarsreceptie, een fantastische avond met het Con Charma op 6 mei.
Dit heeft tot gevolg dat de vereniging vol geestdrift, waar Con Spirito voor staat, bezig is om dit jaar tot een groot succes te maken en zich bovenal een toekomstbeeld weet te creëren. Een platform van waaruit de vereniging verder kan.

Bestuurlijke injectie:

Door de grote positieve energie die door de vereniging heen gaat, zijn er inmiddels een groep mensen die ook op bestuurlijk/organisatorisch vlak graag hun medewerking willen gaan verlenen aan de vereniging.
Deze mensen gaan het bestuur van de vereniging completer maken. Dit wordt door het huidige bestuur omarmt en zij voelen zich daardoor versterkt.

Dit biedt voor de vereniging extra stimulans om met een vernieuwd elan de toekomst vorm te geven. Een niet eenvoudige opgave in een sterk veranderende samenleving. Het nieuwe team gaat deze uitdaging vol vertrouwen tegemoet. Verdere berichtgeving volgt.

Con Spirito 2025:

Naast de bestuurlijke injectie is er een advies commissie onder de naam Con Spirito 2025 van maar liefst 10 mensen die aan plannen voor de toekomst werkt. Onder professionele begeleiding wordt nagedacht over een toekomst perspectief voor onze bijzondere vereniging.

Re United:
Met op 1 juli het volgende moment van de waarheid met een groot muzikaal spektakel zowel in het centrum van Joure als op de sportvelden waar gerenommeerde korpsen hun shows graag aan het publiek laten zien.

Con Spirito een vereniging die leeft en bruist!!

One band - One Sound - One goal…..... Let’s design the future!


CON SPIRITO | “BAND OF GOLD” | 'ONE BAND – ONE SOUND!'

Namens huidig bestuur Con Spirito

Hendri Hogeling